મુખપૃષ્ઠશાખાઓસિંચાઇ શાખા અનુસ્રાવ વિશેની જાણકારી ટાંકી

અનુસ્રાવ ટાંકી વિશેની જાણકારી

ક્રમતાલુકા નું નામ અનુસ્રાવ ટાંકી વિશેની
વિગત દર્શાવતુ પત્રક
રાજકોટClick Here
ધોરાજી Click Here
ગોંડલClick Here
વાંકાનેર Click Here
જસદણ Click Here
જેતપુર Click Here
જામકંડોણાClick Here
કોટડાસાંગાણીClick Here
લોધીકાClick Here
૧૦માળિયાClick Here
૧૧મોરબીClick Here
૧૨પડધરીClick Here
૧૩ટંકારાClick Here
૧૪ઉપલેટાClick Here

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/5/2018

વપરાશકર્તાઓ : 710597