મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્ય શાખાપ્રસ્તાવના

પ્રસ્તાવના

રાજકોટ જિલ્લાની અન્ય આરોગ્યના પ્રમાણસુચક
જીલ્લાનો વિસ્તાર ૭૭૬૯.૨૨ ચો.કિમી.
જીલ્લાની કુલ વસ્તી(૨૦૧૧ની વસ્તી ગણતરીમુજબ) ૧૧૪૭૦૬૮ (ગ્રામ્ય) (રાજકોટ મ્યુ.કોર્પોરેશન સિવાય)
૧૮૮૭૬પ૪ (અર્બન)
૩૦૩૪૭૨૨ (કુલ)
૧૦૦૦ પુરૂષોએ સ્ત્રીઓની સંખ્યા ૮૬૨ (જન્મ પ્રમાણે)
તાલુકા ૧૧
ગામ પ૯૮
નગરપાલીકા
જીલ્લામાં આરોગ્ય ક્ષેત્રે સુવિધાઓ
તાલુકા હેલ્થ ઓફીસ ૧૧ (રાજકોટ, જસદણ, પડધરી, લોધીકા, ગોંડલ, કોટડા સાંગાણી, જેતપુર, જામકંડોરણા, ધોરાજી, ઉપલેટા, વિંછીયા)
પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર પ૪
સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ૧૩
સબડીસ્ટ્રીક્ટ હોસ્પીટલ ૦૪
સબસેન્ટર ૩૪૪
આંગણવાડી કેન્દ્રો ૧૩૭૩
સીવીલ હોસ્પીટલ ૦૧
આયુર્વેદીક ડીસ્પેન્સરી ૧૮
રાજકોટ જીલ્લાની અન્ય આરોગ્યના પ્રમાણસુચક
જન્મ દર ૧૯
મૃત્યુ દર ૬.૧
બાળમૃત્યુ દર ૧૮
માતામૃત્યુ દર ૧૧૨
રક્ષીતદંપતિ દર ૭૩.૭૯
કુલ ફળદ્રુપતા દર ૨.૩
પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રોના બાંધકામની વિગત
રીપેરીંગ કામ પુર્ણ થયેલ પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો
નવા બાંધકામ થયેલ પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો
અન્ય માહીતી
મેડીકલ કોલેજ ૦૧

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/5/2018

વપરાશકર્તાઓ : 710639