મુખપૃષ્ઠશાખાઓકુટુંબ કલ્યાણ શાખાજુથ પ્રચાર

જુથ પ્રચાર

ગુરુ શિબિર, લધુ શિબિર, રેલી, ભીંતસુત્રો, વોલ પેઈન્ટીંગ, સેમીનારો, વૃકતૃત્‍વ સ્પર્ધા, નિબંધ સ્પર્ધા, બાળ તંદુરસ્‍તી હરિફાઈ ,સગર્ભા માતા હરિફાઈ, માઈક પ્રચાર, પ્રેસનોટ, પ્રદર્શન, સાહીત્ય વિતરણ, નાટક, ભવાઇ, કઠપુતળી શો, ડાયરા જેવા સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો, ફીલ્મ, વિડીયો, સ્લાઈડ શો, વિશ્વ આરોગ્ય દિન ઉજવણી, વિશ્વ વસ્તિદિન ઉજવણી, વિશ્વ એઈડસ દિન ઉજવણી, વગેરે પ્રચાર પ્રસારની કામગીરી કરવામાં આવેછે.

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 14/11/2017

વપરાશકર્તાઓ : 688420